Φιλοσοφία

Το Scale to fit είναι μια πρακτική σύνθεσης και σχεδιασμού που βασίζεται στην Αρχιτεκτονική.

Η ολιστική προσέγγιση είναι συνώνυμο της πρακτικής αυτής και εφαρμόζεται σε κάθε έργο προκειμένου να παραχθούν μοναδικές εμπειρίες μέσω της Αρχιτεκτονικής, του Εσωτερικού Σχεδιασμού αλλά και του εξωραϊσμού του περιβάλλοντος χώρου, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Η προσέγγιση αυτή εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε κλίμακα επιτρέποντας να αντιμετωπίζουμε έργα πιο σύνθετα ως σύνολο μικρότερων μελετών, δημιουργώντας πολύπλοκα συστήματα σχεδιασμού με μεγαλύτερη σαφήνεια και προσοχή στη λεπτομέρεια.

Το να γίνω Αρχιτέκτονας ήταν η δουλειά των ονείρων μου, καθώς είναι ένας κλάδος γεμάτος προκλήσεις που απευθύνεται σε ανθρώπους που επιθυμούν να δημιουργούν και να έχουν ποικιλία στην επαγγελματική τους ζωή. Το επάγγελμα αυτό είναι ένα αντικείμενο πάθους που όσοι το επιλέγουν συνήθως το αγαπούν και δε βρίσκονται τυχαία να το ασκούν. Η διττή μου ιδιότητα, ως αρχαιολόγου και ως αρχιτέκτονα, ήταν αυτή που ενίσχυσε την προσέγγισή μου ολιστικά στην αντιμετώπιση κάθε αρχιτεκτονικής σύνθεσης.

Δεν δηλώνω οπαδός ενός και μόνο κινήματος, εντοπίζω αρετές σε κάθε οπτική και θαυμάζω την αρμονία, με όποιον τρόπο κι αν προκύψει αυτή.

Με εκφράζει απόλυτα η παρότρυνση του Eliel Saarinen “Πάντα να σχεδιάζεις κάτι φαντάζοντάς το τοποθετημένο μέσα σε ένα μεγαλύτερο γενικό πλαίσιο – μια καρέκλα μέσα σε ένα δωμάτιο, ένα δωμάτιο σε ένα σπίτι, ένα σπίτι σε ένα περιβάλλον, ένα περιβάλλον μέσα σε ένα σχέδιο πόλης.” Αυτό σημαίνει πως μέσα σε καθετί σχεδιασμένο υπάρχει σε μικρότερη κλίμακα κάτι ακόμα που χρειάζεται σχεδίαση, και κάτι ακόμα μικρότερο μέσα σ’ αυτό κ.ο.κ.

Για το λόγο αυτό διακατέχομαι και από την ανάγκη τις περισσότερες φορές σε κάθε αρχιτεκτονικό έργο να προτείνω και να σχεδιάζω ακόμα και αντικείμενα αλλά και έπιπλα tailor-made, προσπαθώντας να ενισχύσω τη γενικότερη εικόνα αλλά και να συμβάλλω στην καλύτερη και αρμονική λειτουργία του συνόλου της σύνθεσης, λαμβάνoντας πάντα υπόψην τον τελικό αποδέκτη του έργου.